"Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym niż warunki czasu i życia." Albert Camus

Gdy męczy Cię:

  • depresja (myśli samobójcze)
  • fobia (lęk przed różnymi rzeczami, sytuacjami, osobami)
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • lęk napadowy
  • PTSD - zaburzenie stresowe pourazowe
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
  • problemy małżeńskie
  • problemy w pogodzeniu się z chorobą
  • inne

Być może warto rozważyć skorzystanie z terapii ?

Aby skutecznie pomóc, należy w pierwszej kolejności określić, co jest rzeczywistym problemem. Dlatego też, pierwsze 2-3 spotkania nakierowane są na zbadanie, co będzie przedmiotem pracy terapeutycznej. Początkowe sesje dają terapeucie możliwość sprawdzenia, czy tego rodzaju terapia jest właściwa dla danego pacjenta, a pacjentowi okazję przekonania się, czy odpowiada mu ta metoda leczenia.
W zależności od problemu terapia może trwać od kilku do kilkunastu spotkań. Ważne jest, aby decyzja o zakończeniu terapii była decyzją zarówno terapeuty, jak i pacjenta.
Terapia poznawczo-behawioralna ma na celu wyeliminowanie lub złagodzenie występujących objawów, ale także, a może przede wszystkim, zapoznanie pacjenta z technikami, które pozwolą mu poradzić sobie z podobnymi problemami w przyszłości bez pomocy terapeuty.
Każde spotkanie jest płatne i trwa 50 minut.