Rozwój autoprzeciwciał przed klinicznym początkiem tocznia rumieniowatego układowego ad 6

Akumulacja autoprzeciwciał układowych tocznia rumieniowatego. Krzywa pokazuje średnią liczbę rodzajów autoprzeciwciał w stosunku do czasu rozpoznania tocznia rumieniowatego układowego. Oceniono siedem autoprzeciwciał, które wiążą składniki komórkowe (przeciwciała przeciwjądrowe), Ro, La, dwuniciowe DNA, Sm, fosfolipid i nukleonukleoproteinę jądrową. Czas diagnozy i mediana czasu pierwszego wystąpienia dowolnego kryterium klinicznego przydatnego do klasyfi...

Rozwój autoprzeciwciał przed klinicznym początkiem tocznia rumieniowatego układowego ad 5

Anty-dwuniciowe przeciwciała DNA wykryto po raz pierwszy średnio 2,2 roku przed diagnozą, później niż po pierwszym wykryciu przeciwciał przeciwjądrowych (P = 0,06) i wcześniej niż przeciwciała przeciwjądrowe rybonukleoproteiny (P = 0,005). Rysunek 1. Ryc. 1. Krzywe limitu dla produktów Kaplana-Meiera dla odsetka pacjentów z pozytywnymi testami na przeciwciała w stosunku do czasu diagnozy lub pojawienia się pierwszej klinicznej manifestacji tocznia rumieniowat...

Charakterystyka chłoniaka Hodgkina po mononukleozie zakaźnej ad 6

Szacowany medianowy okres inkubacji chłoniaka Hodgkina z dodatnim wynikiem testu EBV, przypisywanego mononukleozie zakaźnej, wynosił 4,1 roku (przedział ufności 95%, 1,8 do 8,3), podczas gdy ryzyko osiągnęło wartość szczytową po 2,4 roku (przedział ufności 95%, 1,1 do 5,0). Dyskusja
Zbadaliśmy ryzyko wystąpienia chłoniaka Hodgkina u osób z mononukleozą zakaźną w wywiadzie i odkryliśmy, że ryzyko takich guzów było zwiększone, podczas gdy ryzyko...

Ciężkie zapalne zapalenie węzłów chłonnych wywołane przez paciorkowce

Intensywność monitorowania była niższa w jednostce obniżającej niż na OIOM-ie: stosunek pacjentów do personelu wynosił około 2: na OIOM-ie i 4: w jednostce obniżającej. W przypadku pacjentów z grupy hemofiltracji sesję terapeutyczną rozpoczęto 4 do 6 godzin przed zaplanowaną procedurą wieńcową; leczenie zostało wznowione po zakończeniu procedury i kontynuowane przez 18 do 24 godzin. Leczenie hemofiltracyjne zostało zatrzymane podczas zabiegu wieńcowego...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychoterapia-pb:

331#przychodnia na żelaznej , #gumtree szczecin , #espumisan przed usg , #otręby ryżowe , #olx kozy , #prześwietlenie zębów , #opokan keto , #olx orzysz , #dentysta z wieży , #usg jamy brzusznej na czczo ,