Podawanie tyroksyny w leczeniu choroby Gravesa-Basedowa – wpływ na poziom przeciwciał przeciw receptorowi hormonoterapii tarczycy i ryzyko nawrotu nadczynności tarczycy ad 6

Stężenie globuliny wiążącej tyroksynę zmniejszyło się po odstawieniu metimazolu w obu podgrupach A1 i podgrupie B1, ale ponownie zaczęło rosnąć dwa miesiące później. Natomiast stężenia globuliny wiążącej tyroksynę w surowicy zmniejszały się w sposób ciągły po odstawieniu metimazolu w podgrupach A2 i B2, a rok później poziomy w podgrupie A2 i B2 były znacząco niższe niż w podgrupach A1 i B1, odpowiednio (ryc. 4). Poziomy przeciwciał przeciwko receptorom TSH, które nie różniły się znacząco w podgrupach A1 i A2 lub w podgrupach B1 i B2 podczas pierwszych sześciu miesięcy leczenia metimazolem (ryc. 2), zmniejszyły się podczas leczenia tyroksyną i metimazolem w podgrupach A1 i B1 . Średni poziom tych przeciwciał w obu grupach zmniejszył się z 28 . 10 do 10 . 3 procent po miesiącu leczenia skojarzonego i spadł do 6,6 . 3,2 procent pod koniec tego okresu. Natomiast poziom nie zmienił się w pierwszym miesiącu w podgrupach A2 i B2 (22 . 12 i 19 . 12%) i na koniec tego okresu wynosił 9,1 . 4,8%. Poziomy w podgrupach A1 i B1 były istotnie niższe niż w podgrupach odpowiednio A2 i B2 (P <0,01 dla obu porównań) podczas leczenia skojarzonego. Średnia wartość w podgrupach A2 i B2 wzrosła do 17,3% . 5,8% rok po odstawieniu metimazolu, podczas gdy średnia wartość w podgrupach A1 i B1 spadła do 2,1 . 1,2%. Poziomy w podgrupach A1 i B1 były istotnie niższe niż poziomy odpowiednio w podgrupach A2 i B2 (P <0,01 dla obu porównań), przy wszystkich okazjach w ciągu kolejnych trzech lat (ryc. 2).
Częstotliwość nawrotów nadczynności tarczycy
Tabela 2. Tabela 2. Częstość nawrotów nadczynności tarczycy * Jak pokazuje tabela 2, nadczynność tarczycy częściej pojawiała się w podgrupie A2 (10 z 27 pacjentów, 37,0 procent) i podgrupie B2 (7 z 22, 31,8 procent) niż w podgrupie A1 ( z 29, 3,4 procent) lub podgrupy B1 (brak z 31) w ciągu trzech lat po odstawieniu metimazolu. Różnice między podgrupami A1 i A2 oraz między podgrupami B1 i B2 były znaczące na poziomie 95 procent określonym na podstawie analizy wariancji. Jednak różnice między podgrupami A1 i B1 oraz między podgrupami A2 i B2 nie były znaczące. Większość nawrotów w podgrupie A2 wystąpiła między 2,5 a 3 latami po odstawieniu metimazolu, podczas gdy osoby w podgrupie B2 były bardziej równomiernie rozłożone w 3-letnim okresie obserwacji.
Dyskusja
W badaniu tym stwierdziliśmy, że poziomy przeciwciał przeciwko receptorom TSH były niskie u pacjentów z nadczynnością tarczycy spowodowaną chorobą Gravesa-Basedowa, którzy otrzymywali tyroksynę po początkowym okresie leczenia metimazolem, podczas którego stężenie tyroksyny w surowicy spadło do normy. Pacjenci otrzymujący tyroksynę mieli niższe stężenia TSH w surowicy niż pacjenci otrzymujący placebo w trakcie leczenia skojarzonego i przez co najmniej 1/2 lat po odstawieniu metimazolu. Wyniki te sugerują, że względnie wysokie stężenie TSH w surowicy przyczyniło się do utrzymania wytwarzania przeciwciał przeciwko receptorom TSH
[hasła pokrewne: spsk1 szczecin, centermed waryńskiego, zaburzenia schizotypowe ]