Próba szczepionki koniugatowej przeciwko 9-walentnej pneumokokowi u dzieci zi bez zakażenia wirusem HIV

Ostre infekcje dróg oddechowych wywołane przez Streptococcus pneumoniae są główną przyczyną zachorowalności i umieralności u małych dzieci. Oceniliśmy skuteczność 9-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom w randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu w Soweto w Południowej Afryce. Metody
W wieku 6, 10 i 14 lat 19 922 dzieci otrzymało 9-walentną pneumokokową szczepionkę polisacharydową skoniugowaną z niekatalitycznym reagującym krzyżowo mutantem toksyny błoniczej (CRM197), a 19 914 otrzymało placebo. Wszystkie dzieci otrzymały skoniugowaną szczepionkę Haemophilus influenzae typu b. Skuteczność i bezpieczeństwo analizowano zgodnie z zasadą zamiaru leczenia.
Wyniki
Wśród dzieci bez zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) szczepionka zmniejszyła częstość występowania pierwszego epizodu inwazyjnej choroby pneumokokowej z powodu serotypów zawartych w szczepionce o 83 procent (95 procent przedziału ufności, 39 do 97, 17 przypadków wśród kontroli i 3 wśród biorców szczepionek). Wśród dzieci zakażonych wirusem HIV skuteczność wynosiła 65 procent (przedział ufności 95 procent, odpowiednio 24 do 86, 26 i 9 przypadków). Wśród dzieci bez zakażenia wirusem HIV szczepionka zmniejszyła częstość występowania pierwszych epizodów konsolidacji pęcherzyków płucnych potwierdzonych radiologicznie o 20 procent (95% przedział ufności, 2 do 35, 212 przypadków w grupie kontrolnej i 169 w grupie szczepionej) w zamiarze – analiza kliniczna i 25% (przedział ufności 95%, odpowiednio 4 do 41, 158 i 119 przypadków) w analizie zgodnej z protokołem (tj. wśród w pełni zaszczepionych dzieci). Częstość występowania inwazyjnej choroby pneumokokowej wywołanej szczepami opornymi na penicylinę została zmniejszona o 67 procent (95 procent przedziału ufności, 19 do 88, 21 przypadków w grupie kontrolnej i 7 w grupie szczepionej), i że spowodowane szczepami opornymi na trimetopryminę sulfametoksazol został zredukowany o 56 procent (przedział ufności 95 procent, odpowiednio 16 do 78, 32 i 14 przypadków).
Wnioski
Szczepienie 9-walentną koniugatową szczepionką pneumokokową zmniejszyło częstość występowania potwierdzonego radiologicznie zapalenia płuc. Szczepionka zmniejszyła również częstość występowania serotypu szczepionkowego i opornej na antybiotyki inwazyjnej choroby pneumokokowej u dzieci zi bez zakażenia wirusem HIV.
Wprowadzenie
Ostre infekcje dróg oddechowych są główną przyczyną śmierci dzieci poniżej piątego roku życia.1 Streptococcus pneumoniae, wiodący patogen bakteryjny, 2 staje się coraz bardziej oporny na antybiotyki.3,4 Podawanie 7-walentnej szczepionki skoniugowanej z niekatalitycznym reagujący krzyżowo mutant toksyny błoniczej (CRM197) zmniejsza częstość występowania inwazyjnej choroby pneumokokowej u dzieci.5 Preparat ten nie zawiera serotypu i 5, które są ważnymi przyczynami inwazyjnej choroby pneumokokowej na całym świecie.6 Skuteczność szczepionki skoniugowanej w zapobieganiu inwazyjnej choroby pneumokokowej u dzieci zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) jest nieznany. Dlatego przeprowadziliśmy prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie 9-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom, która obejmowała serotypy i 5 w Soweto w Południowej Afryce, społeczności, w której oporne na antybiotyki szczepy pneumokoków są powszechne, a zakażenie HIV zwiększyło ciężar inwazyjnej choroby pneumokokowej i zapalenia płuc u dzieci.7
Metody
Projekt badania
Dzieci zostały zakwalifikowane do randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą i przydzielono je do otrzymania 9-walentnej szczepionki pneumokokowej lub placebo w wieku około 6, 10 i 14 tygodni.
[hasła pokrewne: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, leczenie po przeszczepie skóry, ministerstwo zdrowia logo ]
[podobne: torbiel w zatoce szczękowej, gumtree opole, guz warthina ]