Rozwój autoprzeciwciał przed klinicznym początkiem tocznia rumieniowatego układowego

Chociaż wiele wiadomo na temat naturalnej historii tocznia rumieniowatego układowego (SLE), rozwój autoprzeciwciał SLE przed rozpoznaniem choroby nie był intensywnie badany. Badaliśmy początek i progresję rozwoju autoprzeciwciał przed diagnozą kliniczną. Metody
Repozytorium Serum Obrony Surowców zawiera około 30 milionów okazów pozyskanych prospektywnie z ponad 5 milionów personelu Sił Zbrojnych USA. Oceniliśmy próbki surowicy uzyskane od 130 osób, zanim otrzymały diagnozę SLE, wraz z próbkami z dopasowanych kontroli.
Wyniki
U 115 spośród 130 pacjentów ze SLE (88 procent), co najmniej jedno przebadane przeciwciało SLE było obecne przed rozpoznaniem (do 9,4 lat wcześniej, średnio 3,3 roku). Przeciwciała przeciwjądrowe występowały w 78% (w rozcieńczeniu 1: 120 lub więcej), przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA w 55%, przeciwciała anty-Ro w 47%, przeciwciała anty-La w 34%, przeciwciała przeciwko Sm w 32 procentach, przeciwciała przeciwjądrowe rybonukleoproteiny w 26 procentach, a przeciwciała antyfosfolipidowe w 18 procentach. Przeciwciała przeciwjądrowe, antyfosfolipidowe, anty-Ro i anty-La były obecne wcześniej niż przeciwciała anty-Sm i przeciwjądrowe rybonukleoproteiny (średnio 3,4 lat przed diagnozą vs. 1,2 roku, P = 0,005). Przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA, ze średnim początkiem na 2,2 roku przed diagnozą, znaleziono później niż przeciwciała przeciwjądrowe (P = 0,06) i wcześniej niż przeciwciała przeciwjądrowe rybonukleoproteiny (P = 0,005). Dla wielu pacjentów najwcześniej dostępna dostępna próbka surowicy była dodatnia; dlatego te miary średniego czasu od pierwszego testu pozytywnego przeciwciała do diagnozy są niedoszacowane w czasie od rozwoju przeciwciał do diagnozy. Spośród 130 początkowych dopasowanych kontroli, 3,8 procent było dodatnich dla jednej lub więcej autoprzeciwciał.
Wnioski
Autoprzeciwciała występują zazwyczaj wiele lat przed rozpoznaniem SLE. Ponadto, pojawienie się autoprzeciwciał u pacjentów ze SLE ma tendencję do podążania przewidywalnym przebiegiem, z postępującą akumulacją specyficznych autoprzeciwciał przed wystąpieniem SLE, podczas gdy pacjenci są nadal bezobjawowi.
Wprowadzenie
Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest chorobą autoimmunologiczną, która praktycznie zawsze towarzyszy wytwarzaniu autoprzeciwciał. W rzeczywistości wykazano, że autoprzeciwciała przyczyniają się bezpośrednio do patologicznych zmian SLE.1 Ponieważ autoprzeciwciała są kluczowe dla patogenezy zaburzenia, ich rozwój musi pokrywać się z chorobą kliniczną lub ją poprzedzać. Chociaż ustalono częstość występowania autoprzeciwciał SLE u pacjentów z potwierdzonym SLE, wiemy niewiele o historii autoimmunologicznej pacjentów przed rozpoznaniem SLE.
Oceniliśmy prospektywnie zebrany zbiór zamrożonych próbek surowicy, aby przetestować hipotezę, że pojawienie się autoprzeciwciał poprzedza rozpoznanie SLE. Repozytorium Surowiczego Departamentu Obrony USA zawiera ponad 30 milionów próbek surowicy. Surowe wymagania fizyczne armii amerykańskiej zapewniają, że podmioty są zdrowe podczas indukcji do czynnej służby
[podobne: otręby ryżowe, psychoterapia mokotów, toxo igg cena ]
[przypisy: wszz kielce, gumtree szczecin, zaburzenia schizotypowe ]