Wysokie miana wirusa cytopatycznego w osoczu pacjentów z objawową pierwotną infekcją HIV-1

LUDZKI wirus niedoboru odporności typu (HIV-1) powoduje zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS), 2 3 przewlekłą chorobę charakteryzującą się postępującą odpornością i dysfunkcją neurologiczną. HIV-1 powoduje również ostry zespół wirusowy4 o zmiennych manifestacjach, najczęściej gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych, zapalenie gardła i wysypkę. HIV-1 hodowano podczas pierwotnej infekcji z limfocytów krwi obwodowej, osocza i płynu mózgowo-rdzeniowego, 5 6 7 i antygenu p24 HIV-1 wykryto przejściowo w osoczu, 8 9 10 11 12 13 14, ale żadne badania nie były systematycznie określane ilościowo zakaźnego wirusa w osoczu lub charakteryzującego się czasowymi zmianami poziomu wiremii podczas tego okresu przejścia z ostrej na przewlekłą chorobę. Genotypowa i biologiczna charakterystyka szczepów HIV-1 związanych z pierwotną infekcją również jest słabo poznana i nie wiadomo, czy wirusy przenoszone drogą płciową rzeczywiście są zdolnymi do replikacji lub komplementarnymi wadliwymi postaciami wirusowymi. W niniejszym badaniu ustaliliśmy miana i właściwości biologiczne infekcyjnego HIV-1 w osoczu podczas pierwotnej, objawowej infekcji u trzech pacjentów i badaliśmy stosunek tych czynników do antygenemii p24, serokonwersji i przebiegu klinicznego. Przeprowadziliśmy również analizy molekularne prowirusów HIV-1 od osoby z ostrą infekcją i jej partnera seksualnego. Udokumentowaliśmy, że transmisja płciowa i wynikające z niej ostre, objawowe zakażenie są związane z ekspresją wysokiego poziomu kompetentnego pod względem replikacji wirusa cytopatycznego.
Opisy przypadków
Pacjent
Poprzednio zdrowy 29-letni homoseksualista zauważył gwałtowny początek gorączki (temperatura do 38,9 ° C), ból głowy i biegunkę dziewięć dni przed przyjęciem do szpitala. Następnie miał anoreksję i łagodny ból gardła. W dniu przyjęcia ból głowy uległ pogorszeniu, a on sam zgłosił się na pogotowie. Jego historia medyczna i przegląd systemów były godne uwagi tylko dla niedawno odnotowanej obecności krwi w jego ejakulacie. Pacjent zgłosił brak dożylnego zażywania narkotyków, a jego status serologiczny HIV-1 był nieznany. Przez siedem miesięcy był abstynentem seksualnym, z wyjątkiem pojedynczego spotkania z pacjentem z AIDS (pacjent 4, poniżej), który obejmował niezabezpieczony, analny stosunek odbytu związany z krwawieniem z odbytu. To spotkanie miało miejsce 20 dni przed wystąpieniem objawów. W badaniu fizykalnym pacjent miał temperaturę 38,1 ° C, łagodny rumień w gardle, adenopatię pachową i pachwinową, prawe jądro atrofii, hemore-dodatnie stolce i tkankę prostaty.
Początkowe wyniki laboratoryjne obejmowały liczbę białych komórek wynoszącą 2,8 × 109 na litr, z 0,46 neutrofili, 0,12 postaci pasmowej, 0,41 limfocytów i 0,01 monocytów. Hematokryt wynosił 0,51, a liczba płytek krwi 119 × 109 na litr. Poziom elektrolitów był prawidłowy, a wartości w testach czynności wątroby były minimalnie podwyższone. Test Monospot był ujemny. Hodowle krwi i moczu były sterylne. W hodowlach gardła rosły rzadkie kolonie paciorkowców grupy B. Badanie TK głowy nie było niczym niezwykłym, a nakłucie lędźwiowe ujawniło poziom białka płynu mózgowo-rdzeniowego 0,28 g na litr i poziom glukozy 3,8 mmol na litr (67 mg na decylitr), brak białych krwinek i trzy czerwone komórki
[podobne: płyn w osierdziu, spsk1 szczecin, guz warthina ]